ФСОГСДП

КНСБ блокира София с протест за по-високи доходи и енергийна сигурност, ако няма решения – цялата страна

 

4000 работници от цялата страна и всички сектори се включиха в Национален протестен митинг и автошествие на КНСБ в столицата, проведен на 18.12.2023 г. под надслов “За по-високи възнаграждения с Бюджет 2024 и ясно и сигурно енергийно бъдеще на България”.

Митингът започна от пространството до сградата на Народното събрание, като бяха поставени исканията за увеличение на заплатите в обществения сектор и за предвидими и ясни решения в енергийния сектор. След това премина в автошествие, в което се включиха над 1000 автомобила. Протестната колона премина по част от централните булеварди и блокира трафика по тях. Тя бе подкрепена от работници от столичния градски транспорт, които затвориха за половин час движението в района на Орлов мост с настояване да се предвидят средства за увеличение на заплатите им. Напрежението сред тях расте и ако не се вземе решение, са готови да започнат ефективни стачни действия и да парализират публичния транспорт на София.

Президентът на КНСБ Пламен Димитров напомни, че това е поредната протестна акция с едни и същи искания – сигурност, бъдеще за семействата, достойни доходи и перспектива за секторите. “Какво не разбират в тази сграда, не знам. Под прозорците на властта всеки път припомняме това, което хората на труда искат от политиците, които са избрали. Два месеца водим преговори. 82 млрд. лв. е бюджетът на България. Как не намериха 500 млн. лв., не мога да разбера. Напрежението този път е стигнало до там, че няма да се мине без протестни и стачни действия. Градският транспорт е готов за ефективни стачни действия – преди Коледа, след Коледа. Това не е заплаха, това е информация. Очакваме вашите ходове, господа управляващи, следващите дни. Най-зле, без една стотинка, е сектор “Земеделие”, държавното здравеопазване. Това тук е само началото. Ще блокираме София, за да покажем как ще изглежда цяла България, ако няма решение на въпросите”, предупреди Димитров. Той напомни, че ескалират тревогите и за бъдещето на енергийния сектор. КНСБ няма да отстъпи от искането да не се изплащат 100% дивиденти от държавните енергийни компании и от грижата за хората във въгледобивните региони.

 

ОДОБРЕНИ ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗХОДИ ПО БЮДЖЕТА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ ПО ГОРИТЕ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

Информираме Ви, че в Държавен вестник бр. 89 от 24 октомври 2023 г. е публикувано Постановление № 198 от 19.10.2023 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на земеделието и храните за 2023 г. за увеличаване на възнагражденията на персонала, включително в системата на Изпълнителната агенция по горите, считано от 1 август 2023 г.

За Изпълнителна агенция по горите се разпределят допълнително 2 000 000 лв.

Това увеличение бе постигнато благодарение на протестните действия, организирани от КНСБ и ФСОГСДП на 12 юли 2023 г. пред Народното събрание, с активното участие на колегите от Регионалните дирекции по горите, държавните горски и ловни стопанства.

Още веднъж благодарим на всички колеги, които се включиха в протестната акция!

 

Протест на ФСО ГСДП към КНСБ

Уважаеми колеги, синдикални членове на ФСОГСДП към КНСБ,

Уважаеми колеги от ИАГ, ДГС, ДЛС,

Уважаеми колеги Бранш Целулоза и хартия,

Уважаеми колеги от Бранш Дървопреработване и производство на мебели,

Уважаеми приятели,

Позволете ми в качеството си на Председател на ФСОГСДП да изкажа огромната си благодарност, към тези от Вас, които, днес подкрепиха исканията на колегите, работещи в Изпълнителна агенция по горите и нейните териториални поделения, за справедливо заплащане и увеличенията на работните заплати!

Благодаря, на колегите от цялата страна, които пътуваха през цялата нощ, за да бъдат днес 12.07.2023г. от 08.30 ч., на организираният от КНСБ, протест пред Народното събрание!

Благодаря и на колегите, които подкрепиха исканията на служителите от ИАГ и нейните структури от работните си места, предвид служебните им задължения!

Благодаря на колегите от ФНСЗ, които днес, заедно с нас, поставиха исканията си за справедливо заплащане в бюджетните агенции към Министерство на земеделието и храните!

Не на последно място искам да изкажа СПЕЦИАЛНА БЛАГОДАРНОСТ на всички колеги от КНСБ, които бяха днес, заедно с нас, пред Народното събрание!

Благодаря лично на тримата вицепрезиденти, включително и на Любо Костов, за присъствието на протеста ни, за оказаната невероятна подкрепа и съдействие за поставянето, пред народните представители, на справедливите ни искания за достойно заплащане във всички Агенции, към Министерство на земеделието и храните!

Знайте, че СОЛИДАРНОСТТА е едно от най - силните качества на СИНДИКАТА!

ЗАЕДНО СМЕ ПО СИЛНИ!

С УВАЖЕНИЕ, инж. КОНСТАНТИН ЧОЛАКОВ

 

 

За федерацията

 

 

ДОКУМЕНТАЛЕН ФИЛМ „20 ВЕК, ЗЛАТЕН ВЕК ЗА БЪЛГАРСКАТА ГОРА“, ПОДГОТВЕН СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО НА ФЕДЕРАЦИЯ НА СИНДИКАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ КЪМ КНСБ И Е ПОСВЕТЕН НА СЕДМИЦАТА НА ГОРАТА И ПО ПОВОД 30 ГОДИНИ ОТ УЧРЕДЯВАНЕТО НА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ В БЪЛГАРИЯ, ЧИЙТО ОСНОВЕН ЧЛЕН Е ФСОГСДП.


https://www.youtube.com/watch?v=jEAKIlYMXv0&feature=youtu.be

 

 

Федерацията на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост (ФСОГСДП) към КНСБ е доброволно синдикално обединение на работещите в горското стопанство, дървообработващата, мебелната и целулозно-хартиената промишленост в Република България.
Федерацията е правоприемник и продължител на организираното синдикално движение на работещите в горското стопанство и дървопреработването, водещо началото си от 1909 година.
Синдикатът е съучредител и основен член на най-голямото работническо сдружение – Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ).
Федерацията осъществява цялостната си дейност в съответствие с Конституцията на страната, нормите на действащото законодателство, на международните трудови конвенции,  международната Харта за правата на човека, Европейската социална карта и своя Устав.
Основна цел на синдиката е представителство и защита на правата и интересите на синдикалните членове в сферите на труда, трудовата заетост и трудовите отношения, социалното осигуряване и подпомагане, отстояване на здравословни и безопасни условия на труд, осигуряване на повишаване на квалификацията и преквалификацията, издигането на общественото признание на заетите в четирите бранша.
Мотивацията за членство във Федерацията винаги е била център на вниманието ни.
От 1992 г. до днес ежегодно се сключват колективни трудови договори за браншовете ни. Самостоятелно и заедно с други федерации търсим и намираме форми и механизми за осъществяване натиск върху работодателите и законодателите. За това активно ни съдействат Световния интернационал на горските работници (BWI), чийто  членове сме от 1995 г. и Европейския синдикат на работещите в горското стопанство и дървопреработването (EFBWW), чийто членове сме от 2007 г.
Федерацията ни е една от малкото синдикални структури в страната, която създаде и във времето акумулира целеви социални фондове, с които материално подпомага своите членове.
Времето, събитията, историята недвусмислено показват, че синдикатите са трайна, устойчива и жизнено-необходима организация на наемния труд, неподвластна на временни и партийни стремежи, оставаща неизличима диря в живота на поколения хора по цялата планета.