Първа работна среща в София по европейски проект INNO 2