Обучение по ключова компетентност „Лидерство”, октомври 2011 г.