Управителен съвет с участието на Николай Ненков - Вицепрезидент на КНСБ - 11.04.2013