ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ В ДЪРВООБРАБОТВАНЕТО И ПРОИЗВОДСТВОТО НА МЕБЕЛИ 03 ДЕКЕМВРИ 2009 ГОДИНА

На 03.12.2009 г. в София, зала 105 на Лесотехническия университет се проведе семинар на тема: “Трудовите злополуки в дървообработването и производството на мебели”. Семинарът беше организиран от Браншовата камара на дървообработващата и мебелната промишленост (БКДМП), по инициатива и с участие на Европейската федерация на строителите и работещите в горското стопанство и дървопреработващата промишленост (EFBWW) и Европейската асоциация на мебелопроизводителите (UEA). В него взеха участие представители на синдикални организации на ФСОГСДП от: “Средна гора” АД Стара Загора, “Лесопласт” АД Троян, “Никром-Тръбна мебел” АД Ловеч, “Габровница” АД Горно Сахране, “Лудогорие 91” АД Кубрат и от централата на Федерацията.

Д-р инж. Калин Симеонов – председател на БКДМП откри семинара. Ролята на социалния диалог в Европейския съюз и програма ФАР подчерта Родриго Родригес – председател на социалния съвет на UEA. Беше представена статистика на производствените злополуки в Европейския съюз, последвана от статистика на трудовите злополуки в дървообработващата и мебелната промишленост в България, презентирана от инж. Сокол Силянов от Националния осигурителен институт.

За дейности, предотвратяващи трудовите злополуки в Британската асоциация на производителите на мебели  (BFM) информира нейния председател Адам Мейсън.

С действията на синдикатите и работническите организации по темата, запозна участниците в семинара Уилям ван дер Стратен – политически секретар за дървообработването, мебелното производство и горското стопанство в EFBWW.

Беше споделена положителна практика за намаляване на трудовите злополуки в конкретни предприятия.